Investerare

Nedan presenteras IRHs kallelser och pressmeddelanden sedan bolaget blev publikt i början av 2014.

2016-05-27 – Förslag till ny bolagsordning
2016-05-16 – Kallelse till årsstämma (och andra kontrollstämma)
2016-05-12 – Kallelse till extra bolagsstämma
2015-09-29 – Revisorsyttrande över kontrollbalansräkning
2015-09-29 – Kontrollbalansräkning inför första kontrollstämma
2015-09-29 – Kallelse till första kontrollstämma
2015-08-21 – Beslutsförslag till extrabolagsstämma
2015-08-05 – Kallelse till extra bolagsstämma
2015-05-26 – Kallelse till årsstämma
2014-10-08 – Kallelse till extra bolagsstämma
2014-05-28 – Kallelse till årsstämma
2014-03-19 – Nyemission i FFN Internet Retail Holding AB

Aktien

Sedan 3 mars 2014 är IRH ett publikt aktiebolag, men aktien är inte noterad på någon marknadsplats. Bolagets aktiekapital uppgick per 31 december 2015 till 6 075 657,30 kr fördelat på 60 756 573 aktier och bolaget har idag ca 58 st aktieägare (varav de fem största framgår av tabellen nedan).

Sailfish Technology & Sport AB 72,20%
Firm Factory AB 10,74%
Bengt Braun Förvaltnings AB 6,13%
Peter Settman AB 3,12%
Hanvad Invest AB 2,67%
Övriga   5,15%
Totalt 100,00%

 

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010