Partners

IRH bildades som en del av Firm Factory Network. FFN är fortfarande en av huvudägarna och agerar som en kompetensbas för IRH samt bidrar även med ett mycket aktivt styrelsearbete.

IRH har även ett nära samarbete med Click Invest som levererar media till våra varumärken. Genom Click Invests fondstruktur skapas förutsättningar för att fokuserat bygga våra varumärken med exponering i både print, online och TV.

Med sig har IRH även Dynabyte som bidrar med teknikutveckling och även leder arbetet med utformandet av vår egen e-handelsplattform.