Team

Styrelse

Daniel Kaplan, styrelsemedlem och medgrundare i IRH, har efter sin examen från Handelshögskolan i Stockholm startat och investerat i ett 40-tal bolag såsom Tradera.com, Loanland (Trustbuddy), Storskogen Industrier, Comp Media (Dorunner), Tretti.se, Firm Factory, Kaplans Auktioner, Blade Power och Mobenga samt arbetat på Accenture och OMX. Daniel har mycket stor erfarenhet både som VD, styrelseordförande och investerare i små internet start-ups och bidrar både med generellt affärsmannaskap, förvärvs- och finansieringskompetens.

 

Ledande personer

Niklas Strandlund | VD
Niklas Strandlund har ekonomiexamen inom marknadsföring och finansiering från Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet och har varit verksam inom IRH sedan 2010, först som VD i Kontorsgiganten AB, sedermera som gruppens Brand Manager och därefter som VD för gruppen. Niklas har en gedigen bakgrund med 18 år inom digitala branscher och har bland annat byggt upp verksamheter inom internet från startupnivå och drivit global försäljning och marknadsföring inom mobil e-handel för internationella bolag. Niklas roller har främst varit inom försäljning, marknadsföring och ledarskap. Niklas styrkor är främst strategisk och varumärkesdriven försäljning, digitala samarbeten och operationell ledning.

Oscar Sagefors | Financial Advisor
Oscar Sagefors arbetar på uppdrag för IRH sedan mars 2013 och är senior expert inom redovisning och ekonomistyrning. Innan Oscar började på IRH har han bl.a. arbetat med redovisning på Fortum och Kinnarps samt som ekonomichef och controller inom miljötekniksektorn. Oscar har en bred redovisningskunskap och betydande erfarenhet av att etablera och effektivisera administrativa processer och ekonomiska rutiner i snabbväxande bolag. Oscar har en magisterexamen inom redovisning och ekonomistyrning från Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet.